Beeldende vaktherapie

Wat is Beeldende Vaktherapie ?

Vaktherapie is de nieuwe naam voor Creatieve Therapie.

Beeldende vaktherapie   is een non-verbale therapie vorm, doen en ervaren staan centraal. De “beelden” die ontstaan hebben een blijvende karakter.

 

Het is een therapievorm waarbij je werkt met beeldende middelen zoals klei, verf, gips, pastelkrijt. Het werken met deze middelen geeft je inzicht in hoe je functioneert in het dagelijks leven. Tijdens het beeldend werken krijg je inzicht in je behoeften, gevoelens en weerstanden. Je leert je eigen patronen te doorzien en aan pijnlijke ervaringen werken.

 

In de beeldende therapie kun je samen met de therapeut op zoek gaan naar oplossingen voor je problemen. Je experimenteert met nieuw gedrag en kan zo nieuwe, andere ervaringen opdoen. Het effect van de therapie kan zijn; inzicht in en verwerking van je problemen en verrijking van je levenskwaliteit en daardoor verbetering van jouw algemeen functioneren.

 

Voor uitgebreide informatie: www.vaktherapie.nl