Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Niet-Aangeboren Hersenletsel wil zeggen: beschadiging van het hersenweefsel door een hersenaandoening die op enig moment na de geboorte is ontstaan en die niet samenhangt met zwangerschap en bevalling.
Oorzaken kunnen zijn een CVA, Beroerte, ongeluk.

Bij het leren omgaan met hersenletsel gaat eerst alle aandacht naar fysiek herstel. Daarnaast krijg je te maken met rouwverwerking door functieverlies.
Je bent niet meer de persoon die je was voor de NAH. Wie ben je nu?

Als beeldend vaktherapeute kan ik je ondersteunen en stimuleren om uit te zoeken wat je mogelijkheden zijn en je tijd en ruimte bieden voor rouwverwerking.