Werkwijze

Na aanmelding volgt een intakegesprek, op grond van je hulpvraag. In samenspraak met jou wordt een behandelplan opgesteld, een thema en doel waaraan je gaat werken.

 

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie, met een duidelijk werkproces en eindresultaat. Het aanbod wordt op je hulpvraag afgestemd. De daarbij passende interventies* zorgen ervoor, dat een proces in het beeldend werken op gang wordt gebracht.

 

Tijdens de therapie gaan wij / therapeut en cliënt aan de slag met allerlei creatieve middelen om aan jouw doel(en) te werken. Natuurlijk zullen wij ook gesprekken hebben, maar de nadruk ligt op het beeldend werken, hoe je het materiaal hanteert en wat het materiaal met je doet.
De therapie richt zich bijvoorbeeld op het oefenen en ervaren van gevoelens en alternatief gedrag, het aangeven van grenzen of op verwerking.

 

Het gaat tijdens de therapie niet om het maken van prachtige kunstwerken, maar om innerlijke beelden te verwoorden op papier, klei of in steen. De gecreëerde beelden zeggen iets over jou en hoe je met jezelf en jouw omgeving omgaat.

 

Nadat de therapie is gestart, wordt deze op vaste momenten met jou geëvalueerd.
De beeldende therapie wordt, in overleg, afgerond als gestelde doel(en) bereikt is/zijn.

 

Annemarie Kluin werkt cliëntgericht, dat wil zeggen, dat er aandacht is voor je psychische en sociale aspecten en dat je actief meedoet en medeverantwoordelijk bent voor het slagen van de therapie.

 

*Een interventie is een actieve, bewuste en geplande ingreep om je functioneren te verbeteren, in een situatie ingrijpen om te zorgen dat iets verandert